Tomaž Simentinger je novi umetniški vodja AFS France Marolt.