Dr. Bojan Knific in Roman Urek, mojstra svojega plesnega področja.