Daniela in Fredi Novak, dvojica, ki počasi izgublja pare.