Dušan Vodlan je udaril po mizi: Dovolj je samopašne vladavine

Dušan Vodlan vztrajno spodbuja k spremembam delovanja Plesne zveze Slovenije.

ODPRTO PISMO PLESALKAM IN PLESALCEM,  PREDSEDNIKU IO SEKCIJE ZA ST IN LA PLESE TER PREDSEDNIKU  PZS
DOVOLJ JE.
"Sedaj je pa res dovolj. Dovolj samopašne vladavine nekaterih znotraj PZS in predvsem znotraj sekcije za ST in LA plese. Že na osnovi pisanja ge. Karmen Arko, ki je omenila eno samopašno in nemoralno osebo, ki že vrsto let neuspešno kroji slovenski športni ples, bi jaz dodal kar še nekaj takšnih oseb. To so osebe, ki vodijo "največje slovenske klube" in v zadnjih letih tudi odločilno vplivajo na delovanje Plesne zveze oziroma njene sekcije. Zakaj ponovno pišem o mojih opažanjih? Kot veste sem letos postal član Izvršnega odbora Sekcije za ST in LA plese. Do sedaj smo imeli pet praktično neproduktivnih sej. Zadev se lotevamo površno in brez pravih argumentov ter sprejemamo zelo vprašljive zaključke, oziroma smo nek birokratski odbor za koledarje in še kaj. Reprezentanca je imela do sedaj le en »privatni« trening v standardu oziroma so imeli še eno srečanje. Vse skupaj je neresno in neodgovorno, kar našega plesa nikakor ne pelje naprej. Očitno moja opažanja in predlogi drugih članov odgovornih sploh ne ganejo. Po zadnjem DP v kombinaciji mora biti vsakomur jasno, da športni ples že nekaj let drvi po klancu navzdol. Najbolj zaskrbljujoče pa je to, da ne upada samo število parov temveč tudi njihova kvaliteta. Ta je, razen nekaterih izjem, res siromašna. To morate priznati vsi, ki zadnja leta spremljate ples, predvsem pa morajo to priznati strokovnjaki, ki bodo lahko na tem spoznanju in priznanju gradili novo kvantiteto, ki bo slovenskemu športnemu plesu zagotovila boljšo kvaliteto. Posameznik oziroma posamezniki, ki samo žugajo, češ "kaj bodo pa naredili ti tamladi", in zavračajo nove predloge in pobude (na moj naslov jih v tem času prišlo preko 45), ne bodo plesa pripeljali v boljše čase. Ti so svojo priložnost že imeli, a je žal niso izkoristili. In nekdo bo pač moral narediti obračun (le da nihče za tako trenutno stanje ne bo odgovarjal, žal).

Bo končno prišel čas, ko bomo recimo v članskem finalu standarda videli več kot štiri pare na plesišču?
Tokrat je sodu dno izbilo dejstvo, da je trening reprezentance z g. Lucom Barrichijem, ki je bil organiziran od 02. 11. do 04. 11. 2010, prava blamaža – od organizacije do izvedbe. O morebitnem  treningu v tem terminu se je govorilo že v drugi polovici avgusta. Stike in prve pobude sta dala g. Domen Krapež in g. Blaž Pocajt in če bi jima pustili proste roke, bi bil trening prav gotovo organiziran in izveden v normalnih pogojih ter v drugačnih okoliščinah.
Plesalec Domen Krapež je bil iniciator gostovanja plesnega pedagoga Luca Barrichija.
Še enkrat je g. Fredi Novak pokazal, kako gleda na reprezentanco in na športni ples v Slovenji. Očitno je še vedno prepričan, da se to tiče samo njega in še vedno privatizira reprezentanco in posredno tudi sekcijo za ST in LA plese. Jaz se tako ne grem več. To, da sem za reprezentančni trening izvedel (in nisem bil edini) na seji IO sekcije 03. 11. 2010, je, milo rečeno, neresno in neodgovorno od strokovnega sveta in predsednika IO sekcije. Urnik, če lahko temu tako sploh rečem, saj je očitno razumljiv le g. Novaku, smo dobili s strani PZS po posredovanju šele drugi dan po začetku treningov. S strani predsednika sekcije sem bil dne 04. 11. 2010 seznanjen, da je bil za organizacijo in izvedbo ter tudi obveščanje reprezentantov, njihovih trenerjev, drugih klubskih trenerjev in sodnikov 06. 10. 2010 zadolžen g. Fredi Novak. Kljub morebitni časovni stiski menim, da je bilo še vedno dovolj časa za normalno pripravo treningov in tudi za normalno obveščanje. A se to ni zgodilo, kar pa sploh ni bilo prvič, ko je zadeve v rokah imel g. Fredi Novak.
Daniela Škofic Novak in Fredi Novak, tandem, ki ne popušča kljub slabi volji nekaterih plesalcev in staršev.
Po drugi strani pa so napadeni trenerji, ki bi rade volje tudi brezplačno svoje znanje predajali vsem tistim, ki bi bili za to zainteresirani. S tem bi prav gotovo pripomogli k dvigu kvalitete znanja mlajših in tudi drugih trenerjev. Že prvi poskus vrhunskega tekmovalca in v zadnjem času tudi trenerja, g. Miše Cigoja, je naletel na nerazumevanje plesne stroke.
Plesalec Miša Cigoj in plesni trener, sodnik ter legenda tekmovalnega plesa Franjo Kozar si želita korenitih sprememb v delovanju Plesne zveze Slovenije.
To ni osamljen primer; pred časom je bil kritiziran tudi mlad trener g. Blaž Pocajt, ki si trenerski kruh služi predvsem v tujini. Njegovi pari dosegajo zavidljive rezultate, a vseeno si nekateri drznejo dvomiti v njegovo zavzetost in kvaliteto in se sprašujejo, kaj on sploh zna.
Povsem resno menim, da je takšnega delovanja dovolj. Sam ne nameravam na takšen način delovati znotraj sekcije, saj kot član IO sekcije ne zaupam strokovnemu odboru v takšni zasedbi.
Pozivam predsednika sekcije g. Hermana Tomažiča in predsednika PZS g. Draga Šuleka, da začneta s postopki, ki bodo omogočili boljšo organiziranost sekcije in s tem tudi bolj strokovno in enakopravno obravnavo vseh reprezentantov in drugih, ki so vpeti v slovenski športni ples. To so pa prav gotovo vsi klubi s svojimi predsedniki in starši, trenerji, sodniki in vsi tisti, ki imajo ples radi na takšen ali drugačen način.
Prav tako pozivam Strokovni svet sekcije za ST in LA plese, da poda vsebinsko in finančno poročilo zadnjih priprav reprezentance v času od 02. do 04. 11. 2010 in sicer do naslednje seje IO sekcije za ST in LA plese. Kot tudi obrazložitev, zakaj ni vabil na priprave plesni par Luka Vodlan in Anamarija Novak, ki sta bila več letna državna reprezentanta s svojima prejšnjima partnerjema in sta uradno registrirana pri PZS in IDSF. Glede na skromno število članov v standardu, bi si vabilo prav gotovo zaslužila ali pa igra zopet nekdo svojo politiko."

Dušan Vodlan
Član IO sekcije za ST in LA plese
Drago Šulek, predsednik Plesne zveze Slovenije, je že dalj časa v pogovorih z Dušanom Vodlanom, a nikakor ne prideta do konkretnih rešitev.
View Gallery 6 Photos