Marko Vodnik je bil zaradi naklonjenosti PK Lukec po hitrem postopku razrešen.