Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača. Ekipa aktivnih plesnih in baletnih ustvarjalcev!

Balerine 1. razreda Društva ljubiteljev baletne umetnosti Divača (foto: Danijel Škerjanc)

Primorsko-kraška regija je od nekdaj poznana po svoji ljubezni do plesne kulture. Ples kot umetnost v sebi nosi lepoto duha in telesa, je brezčasen, neulovljiv, prisoten le v danem trenutku sedanjosti, dokler kot gozdna nimfa, pregnana s prvimi žarki jutranje zarje, ne spolzi v temino brezčasnosti in skozi svojo fluidno lepoto za vedno zaznamuje tako plesalce kot gledalce ter v njih pušča neizbrisne sledi.

S tankočutno vizijo in posluhom za plesno oziroma konkretneje baletno umetnost je majhna skupina posameznikov že pred mnogimi leti ustanovila Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača, ki na območju osrednje Primorske deluje in raste že dobrih dvaindvajset let, v začetku pod budnim očesom Dobrivoja Subića kot predsednika društva, ki ga je nasledila Astrid Bastianelli, ki že vrsto let srčno in predano skrbi za nenehen razvoj društva. Skozi vsa ta leta se je baletna umetnost globoko usidrala v skupnost mesta Divače, v srca njenih prebivalcev in marsikaterega otroka, ki je pod okriljem društva naredil svoje prve baletne korake in tako vzljubil čudoviti svet klasičnega baleta.

Pripravnica 1, DLBU Divača

Dvajsetletnico delovanja smo v DLBU Divača obeležili s Slavnostnim baletnim večerom 11. decembra 2022 v Kosovelovem domu v Sežani, sicer z dveletno zamudo zaradi zdravstvene situacije, ki jo je povzročila svetovna pandemija virusa covid-19, pa vendar zato nič manj praznično in slovesno. Ker DLBU Divača predstavlja neprofitno društvo, ki se financira pretežno z donacijami, članarinami, prispevki občine Divača in sredstev, pridobljenih preko razpisov drugih občin, nam je prireditev predstavljala precejšen finančni zalogaj. Dogodek je bil zahteven z organizacijskega in hkrati pomemben z umetniškega vidika, saj smo nanj povabili veliko število skrbno izbranih nastopajočih baletnih plesalcev predvsem iz slovenskega plesnega sveta kot tudi iz tujine. Izredno nas je razveselilo, da so se vsi povabljeni takoj odzvali vabilu in nas počastili s svojimi umetniškimi nastopi in kreacijami. V dvournem baletnem spektaklu smo tako na odru razprodane dvorane Kosovelovega doma lahko videli več kot 120 nastopajočih. Združili smo plesalce iz obeh profesionalnih baletnih ansamblov in konservatorijev v Ljubljani in Mariboru, Axis Danza Udine, priznane plesne šole iz sosednje Italije, Sinišo Bukinca, predstavnika naše neodvisne plesne scene, in seveda Baletne šole DLBU Divača, ki je posebej za ta večer pripravila pisan nabor baletnih koreografij, v katerih so bili udeleženi prav vsi učenci, od baletne pripravnice pa do 6. razreda, ki predstavlja za našo talentirano Eli Kocijančič zadnjo stopničko pred opravljanjem sprejemnega izpita za vstop v srednjo baletno šolo na enem od konservatorijev za glasbo in balet v Ljubljani ali Mariboru. Verjamemo, da smo s tem srečanjem ustvarili velik in pomemben umetniški dogodek na državni ravni Republike Slovenije.

Eli Kocjančič, 6. razred DLBU Divača

DLBU Divača je skozi leta svojega delovanja postalo prepoznavno in močno prisotno na slovenskem baletnem zemljevidu, saj aktivno deluje na različnih kulturnih prireditvah, plesnih festivalih doma in v tujini, sodeluje na tekmovanjih, od koder se lahko pohvali z doseganjem odličnih rezultatov. Poleg tega že več let prirejamo različne baletne pravljice za predšolske in šolske gledališke abonmaje, organiziramo plesno gledališke kampe ter se udeležujemo plesnih in baletnih seminarjev doma in v tujini. Otroci ob koncu šolskega leta opravljajo izpite v eni od uradnih baletnih izobraževalnih ustanov in si tako pridobijo spričevalo za določeno stopnjo baletnega šolanja po učnem načrtu za obsežnejši in razširjen program. Na ta način lahko naši učenci in učenke po zaključenem šestem razredu enakovredno z učenci iz drugih izobraževalnih ustanov opravljajo preizkus sposobnosti in nadarjenosti, ki je potreben za sprejem na umetniško gimnazijo na konservatoriju v Ljubljani ali Mariboru, kjer lahko po končanem štiriletnem šolanju pridobijo poklicno izobrazbo profesionalnega baletnega plesalca. Do zdaj je precej naših balerin preizkus uspešno opravilo in nadaljevalo v Mariboru ali Ljubljani, nekaj od njih pa se poizkusilo tudi na avdicijah v tujini in danes svojo baletno-plesno pot uspešno nadaljuje na priznanih plesnih akademijah po Evropi ali se že profesionalno ukvarjajo s plesom oziroma baletom.

Lea Bruči, Konservatorij za glasbo in balet Maribor, nekdanja gojenka DLBU Divača

Prepričani smo, da bomo tako uspešno delovali tudi v prihodnje. Svojo pedagoško dejavnost smo namreč nadgradili z dodatno plesno ponudbo in vrhunskimi baletnimi/plesnimi pedagogi, ki imajo za seboj bogate izkušnje tako iz svojega aktivnega plesnega življenja kot tudi iz pedagoške prakse, saj želimo svojim otrokom nuditi le najboljše. Tehnika klasičnega baleta se v svoji prvinski osnovi od dobe romantike pa do danes ni bistveno spreminjala, so se pa skladno z družbenim in tehnološkim razvojem precej zvišale zahteve, ki se pričakujejo od današnjega profesionalnega baletnega plesalca – višji skoki, večje število piruet, višji razpon dvigovanja nog, celo telesa so danes oblikovana drugače, bolj sloka, z dolgimi in prožnimi mišicami. Ob tem pa se je gotovo spremenil pedagoški pristop k poučevanju baleta. Po vsem svetu so se razvile plesne akademije, ki ponujajo vso potrebno izobrazbo za poučevanje baleta: priznano baletno metodiko, kot natančno izdelan sistem, po katerem pedagogi poučujejo od prvega pa do zadnjega razreda baletne šole (šolanje traja 8–10 let, odvisno od posamezne države) in prek nje s preciznim načinom preoblikujejo telesa in mišice otrok v odprto ‘en dehor’ funkcioniranje, potrebno za izvajanje zahtevnih tehničnih elementov klasičnega baleta. Današnji kakovostni baletni pedagog mora posedovati različna znanja iz psihologije, pedagogike, andragogike, didaktike, varne prakse, anatomije ter osnove iz karakternih in zgodovinskih plesov, duetnega plesa, fizične priprave plesalca, baletnega repertoarja ipd. Poleg tega se mora ves čas izobraževati, da bi ostal v koraku s časom, ki se v današnjem svetu informatike spreminja in dneva v dan s svetlobno hitrostjo. Le takšne učitelje želimo v prihodnosti nuditi našim otrokom, in v letošnjem šolske letu se lahko pohvalimo z visoko strokovnimi sodelavci s tega področja, ki že poučujejo v Baletni šoli DLBU Divača.

5. razred DLBU Divača

Giusi Monza je svojo plesno izobrazbo pridobila v Torinu, kjer se je udeleževala številnih tečajev klasičnega baleta, repertoarja, plesa v dvoje (pas de deuxa), karakternih plesov, flamenka in jazz baleta s priznanimi plesnimi učitelji. Pri osemnajstih letih se je pridružila baletnem ansamblu Teatra Verdi v Trstu, kjer je kmalu napredovala v baletno solistko, pozneje prvakinjo baleta, in svoje umetniške veščine prikazovala skozi številne solistične vloge. Po končani aktivni plesni karieri je začela poučevati balet v Trstu. V DLBU Divača poučuje klasični balet za 4., 5., in 6. razred ter nudi individualne treninge.

Giusi Monza, Giorgia Capelli in 4. razred DLBU Divača

Giorgia Cappelli, ki je je z odliko diplomirala na Državni plesni Akademiji v Rimu, je svojo profesionalno plesno kariero začela leta 1987 v baletnem ansamblu gledališča G. Verdi v Trstu in jo nadaljevala v večjih italijanskih gledališčih: Teatro Regio v Torinu, Teatro dell’Opera v Rimu, Arena v Veroni. Leta 1994 pa se je pridružila baletu Teatra San Carlo v Neaplju, kjer je izvajala številne solistične vloge. Leta 2014 se je začela ukvarjati z baletno pedagogiko in svoje bogato plesno znanje ter izkušnje znala prenašati na mlajše plesalce kot učiteljica klasičnega baleta v Trstu. V DLBU Divača poučuje klasični balet za 5. in 6. razred ter nudi individualne treninge.

Claudia Sovre in Eli Kocjančič, 6. razred DLBU Divača

Claudia Sovre je z odliko končala Srednjo Baletno šolo v Ljubljani in vzporedno maturirala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo ter končala nižjo glasbeno šolo Franca Šturma, smer klavir. Na svojo profesionalno pot je stopila kot članica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, se po treh letih za šest sezon pridružila Baletu HNK Zagreb in se med vojno na Balkanu vrnila v domače gledališče, kjer se je leta 2003 prekvalificirala v asistentko koreografa ter se vzporedno začela ukvarjati s poučevanjem baleta. Leta 2019 je na novoustanovljeni Akademiji za ples AMEU-EMC, smer balet uspešno zagovarjala svoje diplomsko delo Učitelj baleta in njegove vloge v izobraževalnem procesu baletnega plesalca ter pridobila naziv diplomirana plesalka/koreografinja (VS), študij pa danes nadaljuje na magistrski stopnji v smeri Plesna pedagogika na isti izobraževalni ustanovi. V DLBU Divača poučuje klasični balet za pripravnice, 1., 3. in 4. razred ter nudi individualne treninge.

Živa Oštir, pedagoginja sodobnega plesa

Živa Oštir je svoje plesne korake naredila v plesno-akrobatski skupini Flip iz Pirana in se paralelno redno udeleževala različnih plesnih seminarjev ter tekmovanj po Sloveniji in izven meja, vse do odhoda na Portugalsko, kjer je diplomirala na fakulteti za ples v Lizboni Escola Superior de dansa in zatem sodelovala v več uspešnih plesnih projektih v tujini. V Slovenijo se je vrnila leta 2015, kjer je delovala na CKSG-ju za otroke z motnjami avtističnega spektra, leta 2016 je poučevala plesno pripravnico in balet na glasbeni šoli v Ilirski Bistrici, leta 2019 pa na glasbeni šoli v Kopru. Na DLBU Divača poučuje balet in sodobni ples z elementi plesne akrobatike in balet, kot novo dejavnost DLBU pa tudi sodobni ples za odrasle, ki se bo izvajal enkrat do dvakrat tedensko v Sežani.

Nika Lipot, maturantka KGB Maribor in nekdanja gojenka DLBU Divača

Nika Lipolt se je z baletom spoznala v DLBU Divača in pod mentorstvom Svetlane Petrović z odliko opravila vseh šest izpitov nižje baletne šole. Izobraževanje je nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je leta 2010 z odliko opravila maturo. Honorarno je sodelovala v baletnem ansamblu SNG Maribor, nato šolanje nadaljevala na Northern Ballet School v Manchestru, leta 2017 diplomirala in se zaposlila v Operi Krakowski. Trenutno obiskuje študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v prihodnje pa jo zanima predvsem delo na področju športne psihologije in delo s plesalci. V DLBU Divača občasno poučuje balet, kot novo dejavnost DLBU pa Balet za odrasle, ki se izvaja enkrat tedensko na obeh lokacijah v Divači in Sežani.

Romeo Grebenšek, dipl. dramski igralec in stalni sodelavec DLBU Divača

Romeo Grebenšek je končal šolanje na AGRFT v Ljubljani, smer dramska igra in umetniška besedila. Kot član igralskega ansambla SSG v Trstu in gost v različnih poklicnih gledališčih po Sloveniji je oblikoval več kot štirideset vlog. Poleg igranja v gledališču nastopa v kratkih in celovečernih filmih, umetniško vodi ljubiteljsko gledališče Velenje, otroške gledališke delavnice in poletne tabore ter redno sodeluje pri snemanju radijskih iger ter ustvarjanju poletnega jutranjega programa na Radiu Trst. Z DLBU Divača sodeluje pri režiji in celotni umetniški podobi naših baletnih pravljic ter kot mentor igra pomembno vlogo v plesno-gledaliških kampih, ki jih društvo organizira v času poletnih počitnic.

3. razred DLBU Divača

Od oktobra 2022 je naša Baletna šola svoje dolgoletno delovanje v baletni dvorani na ulici dr. Bogomirja Magajne v Divači razširila še na novo lokacijo z odprtjem baletne dvorane v Ljudski univerzi v Sežani in tako omogočila spoznavanje baletne umetnosti večjemu številu ljubiteljev plesa. Poleg tega je svojo dotedanjo ponudbo nadgradila s treningi sodobnega plesa za otroke in mladino, k vpisu pa vabi tudi odrasle, ki se lahko v baletu ali sodobnem plesu preizkusijo tako v Divači kot Sežani, pri čemer posebno predznanje ni potrebno. Naše plesne pedagoginje se prilagajajo posameznikom, njihovim fizičnim predispozicijam in telesni kondiciji ter jih varno vodijo skozi učenje plesnih korakov in gibov.

Oddelek za sodobni ples DLBU Divača

V naših dveh podružnicah torej potekajo učne ure za otroke v baletnih pripravnicah (4–7 let), iz katerih otroci ob primerni starosti napredujejo v 1. razred (8–9 let) in zatem postopoma nadaljujejo v 2., 3., 4., 5. razred, najvztrajnejši pa končajo našo Baletno šolo z opravljenim izpitom iz 6. razreda (14–15 let), po katerem se sami odločijo, v katero smer bodo nadaljevali svojo življenjsko potovanje. Veseli nas, da se jih večina odloči ubrati plesno/baletno pot v Sloveniji ali celo tujini. Ker sodobni ples predstavlja našo svežo ponudbo, ga za zdaj izvajamo v dveh starostnih skupinah kot dodatek k baletnim treningom, saj se danes od profesionalnega baletnega plesalca poleg klasične zahteva tudi obvladanje sodobnih plesnih tehnik, lahko pa se otroci odločijo le za obiskovanje sodobnega plesa, če jih klasični balet ne privlači. Tukaj je še noviteta, balet in sodobni ples za odrasle za uresničevanje neizpolnjenih želja iz mladosti, kot fizična vadba za boljše počutje in kondicijo, za ustvarjanje novih prijateljstev in kakovostno ter aktivno preživljanje prostega časa.

Pripravnica Sežana

Trenutno otroci Baletne šole Divača s svojimi mentorji aktivno pripravljajo novo baletno pravljico Ostržek, ki bo ugledala luč sveta najverjetneje v maju 2023 v Kosovelovem domu v Sežani, selili se bomo tudi na druga prizorišča po Sloveniji, načrtujemo pa gostovanja tudi v sosednji Italiji. Pri koreografiji sodelujejo prav vsi mentorji DLBU Divača, zato se med seboj prepletajo stili klasičnega baleta, sodobnega plesa in seveda dramske igre oziroma bolj pantomime, ki je nepogrešljiva pri narativnih baletih. Vemo, da zgodba o Ostržku, nagajivi leseni lutki, ki jo mojster Pepe izkleše v človeško podobo, ni le pravljica za otroke, temveč v sebi nosi globlja sporočila, ki lahko omehčajo človeška srca vseh starosti, nas pripravijo do razmišljanja in soočenja s samim seboj in svojimi dejanji. Gotovo boste uživali ob ogledu.

4. razred, Pomladni valček: Andreea, Ameja, Alja, Ana, Alisha

Sledi Drugi Dobrodelni otroški plesni festival, ki bo na sporedu septembra 2023, prvi je ugledal luč sveta junija 2022. Bil je toplo sprejet in združil plesna srca plesnih navdušencev iz različnih krajev Slovenije, zato smo si v DLBU Divača zastavili, da ga obdržimo kot našo prepoznavno stalnico tudi v prihodnje.

Skupni poklon mentorjev in vseh nastopajočih po Slavnostnem večeru v Kosovelovem domu

Med poletnimi počitnicami nameravamo otrokom znova ponuditi plesno-gledališko delavnico z raznolikimi umetniškimi delavnicami, ki bodo potekale od jutra pa do popoldneva. Pred tem naše učence Baletne šole Divača čaka še nekaj plesnih tekmovanj in priprava na zaključne izpite ob koncu šolskega leta za pridobitev kvalificiranega potrdila – spričevala o zaključenem letniku šolanja. Vsekakor nam ne bo dolgčas, kot nam niti ni bilo do zdaj. Smo ekipa aktivnih ustvarjalcev, ki iščemo novih kakovostnih izzivov, širitev, izpopolnjevanj, odprti smo za nove podvige, h katerim se nam lahko pridružite otroci, mladina, odrasli, pa tudi ti v svojih najboljših, zrelih letih – omejitev ni, omejitev je le nebo in pregrade, ki si jih postavimo sami v svojih glavah in vam jih bomo v DLBU Divača pomagali odstranit. Zdaj pa vas lahko samo še povabimo: Pridružite se nam – kot plesalci, ustvarjalci, podporniki, aktivni člani. S seboj prinesite le dobro voljo, nove zamisli, radovednost in neustrašnost, vse ostalo najdete pri nas. Za več informacij pišite na balet.divaca@gmail.com ali pokličite na 041 615 068, naša vrata v Divači in Sežani so za vas vedno odprta.

Rajanje ob zaključku Svečanega baletnega koncerta ob praznovanju 20-letnice DLBU Divača (foto: Danijel Škerjanc)