Kazinin nastop na poroki Podržaj&Hrvatič je bil honoriran.