Mojca in Iris bosta predstavili tudi dokumentarni film Brez hrupa, v katerem je sodelovalo celotno društvo Luna Gitana pod mentorskim vodstvom njihove gurujke Inme Lobato.