DanceAbility, ples kot praksa vseh in za vse, brez izključevanj

Urša Urbančič se je s plesom spoznala kot majhna deklica, se številna leta izobraževala in sodelovala v različnih projektih na področju sodobnega plesa, a kruta usoda jo je prikovala na invalidski voziček – paraplegija. Toda Urša se ni vdala. Kljub svojemu hendikepu je našla način, kako se izražati s pomočjo plesa.

Leta 2010 je skupaj z Ajdo Es, ki je sodelovala na ImPulsTanz festivalu z Alitom Alessiom ustanoviteljem prakse DanceAbility,  in Sandro Đorem realizirala projekt Do-pustite plesati (Let Dance), ki je bil deležen velikega odziva. Poleti leta 2011 pa se je na ImPulsTanz festivalu udeležila delavnice pod vodstvom Alito Alessija, tam spoznala njegovo učenko Vero Rebl, ki je ustanoviteljica DanceAbilityja Avstrija, s katero je že navezala stike in možnost sodelovanja kot tudi z Alitom Alessijem.
DanceaAbility povezuje vse ljudi z "omejenimi" gibalnimi zmožnostmi in ljudi, ki imajo interes z njimi delati, soustvarjati na področju sodobnega plesa ter skupno delo predstaviti širši javnosti. Ne osredišča samo problematike hendikepa, temveč problem celotne post-kapitalistične družbe in posameznikov, ki v svojih življenjih ne najdejo več pravega smisla. Včasih je lahko življenjska tragedija darilo, saj človeka notranje osvobodi in obdari. To izkušnjo pa je potrebno nujno deliti z drugimi, saj gre za spoznanje, ki lahko ponovno osmisli življenje. Išče način kako hendikepirano marginalizirano družbeno skupino vrniti v središče kulturnega dogajanja ne samo mesta Ljubljane, temveč celotne Slovenije, s tem pa omogočiti družbeni  stik. Urša verjame, da bi bila posledica večjega števila takšnih stikov zgolj v dobrobit vseh vpletenih, saj bi s tem širili medsebojno razumevanje in posledično boljše sobivanje. Projekt tako poziva k večji strpnosti, razumevanju, vključevanju ljudi s posebnimi potrebami, ki so bili do zdaj povečini spregledani in zapostavljeni.
DanceAbility spodbuja rast mešanih plesnih sposobnosti posameznikov na način, da kultivira „ skupen prostor“  ustvarjalne  izraznosti za vse ljudi. S tem projektom pripomoremo k zmanjšanju predsodkov in napačnih koncepcij glede drugačnosti, ki so globoko zakoreninjene ne le znotraj širše družbe, temveč tudi znotraj plesnih in vseh skupnosti, ki se dejavno ukvarjajo s psihofizično dejavnostjo. V tem pogledu to predstavlja njihov manjko, saj z nenamenjanjem pozornosti hendikepiranim na ta način morda nehote izključujejo pomembno skupino ljudi, ki lahko odpre nov horizont na področju gibalnih vzorcev. Projekt v polju uprizoritvenih umetnosti odpira tudi vprašanje kaj je profesionalno in zakaj. Namreč s sebi lastno estetiko in posebnimi načini gibanja, se globoko zakoreninjeni sofisticirani gibalni vzorci porušijo in omogočijo eksploracijo in vznik novih. V tem pogledu je vsebinska obrazložitev in utemeljitev DanceAbility-a tehtna, saj napoveduje zlom obstoječe paradigme in preboj v smislu dviga osebne rasti avtorjev, ustvarjalcev in potencialnih gledalcev.
Že vrsto let obstaja DanceAbility Europe Network (mreža, ki povezuje države v Evropi) in DanceAbility International po celem svetu, katere predstavnik je Alito Alessi.  Urša pa si želi in prizadeva, da bi DanceAbility zaživel tudi pri nas. Projekt bi imel sledeči program: plesne delavnice, izmenjava učiteljev in koreografov, ki že delujejo na tem področju v tujini in pri nas, plesne predstave. Prav tako bi ga predstavili šolskim otrokom in učiteljem kot izobraževalni program, preko katerega bi spoznali gibalne in izrazne zmožnosti ljudi s posebnimi potrebami. Namen teh predstavitev je izobraziti učitelje in mlade o zmožnostih ljudi s posebnimi potrebami v plesu in jim pokazati, da v plesu ni mej. Dvorano za to vrstne delavnice bi lahko uporabili na URI-Soča, kjer se trenutno odvijajo v okviru društva paraplegikov delavnice "športni ples na vozičkih". Plesalci in koreografi, ki že delujejo in bi jih zanimalo delovati v okviru DanceAbilitija pri nas so: Branko Potočan (Zavod Vitkar), Katja Bucik (Rdeči čeveljčki), Goran Bogdanovski in Dejan Srhoj (Fičo balet),  Matjaž Farič, Iztok Kovač, Maja Delak, Sinja Ožbolt
Urša Urbančič je sodelovala na številnih delavnicah in projektih, trenutno pa dela v Ekvilib Inštitutu in prijavili so se na evropski razpis za DanceAbility, kmalu bodo tudi izvedeli, če bodo dobili finančno podporo za projekt. Dobila je tudi že tri tuje partnerje, ki bi sodelovali z njimi (Finska, Avstrija – Dunaj in Italija). Na Ekvilib Inštituttu (pod Globalna SOFA-Global state of Art) so za projekt zainteresirani, zato se je z njimi dogovorila in že od marca naprej dela.

View Gallery 6 Photos