Tetiana Svetlična je menda res napredovala od solo nastopa Nimfa.