Mariborčan Rudi Kocbek in predsednik Plesne zveze Slovenije Drago Šulek organizirata plesanje četvorke za vsako ceno.