Organizator državnega prvenstva Dušan Vodlan je napovedal, da je bilo državno prvenstvo njegovo zadnje, ki ga je organiziral, saj ne želi več delati pod pogoji, ki mu jih postavlja Plesna zveza Slovenije.