Jose Limon je skupaj z Doris Humphrey leta 1946 postavil temelje svoji tehniki, ki je živa še danes.