… Ana Cvelfar, Lija Hofman, Urška Stevanovič Petek, Eva Plevnik, Ina Trefalt in Kaja Vajdetič …