U[KREP] 2020

Festival plesnih perspektiv poskuša z vsako edicijo občinstvu približati izbrane teme in področja, ki se dotikajo širše plesno-gledališke scene tako v Sloveniji kot tujini. Kljub temu, da je naša »realnost« zaznamovana z boleznijo COVID-19, trenutna pandemija sicer spreminja, vendar ne preprečuje sedme izvedbe bienalnega festivala, ki je od začetka zasnovan kot odziv na vsakokratne razmere in potrebe domače plesne scene v povezovanju z mednarodnim prostorom. Odločili smo se, da festivala ne bomo preklicali ali preložili, ampak bomo izvirno edicijo razširili, nadgradili in spremenili v dvanajstmesečni kulturni projekt, izveden v treh programskih sklopih, ki se bodo zvrstili od junija 2020 do junija 2021 ob predpostavki, da nam bo postopoma uspelo izpeljati program v zastavljenem oziroma prilagojenem okviru. V juniju bo tema festivala »Nova realnost«, medtem ko bo konec leta 2020 in v začetku leta 2021 izvedenega večina mednarodnega programa, z »velikim finalom« v juniju 2021. Tudi v svoji sedmi izvedbi bo tako festival U[KREP] 2020 potekal kot pester, prodoren in inovativen festival domače in tuje sodobnoplesne ustvarjalnosti z nujnimi izjemami.
V vseh sklopih bomo sledili svojemu prvotnemu poslanstvu – predstaviti mlade perspektivne plesne ustvarjalce in ustvarjalke iz Slovenije in tujine skozi inovativne predstave, performanse, plesne intervencije in delavnice pod vodstvom prodornih avtorjev iz Evrope (Avstrija, Nemčija, Češka, Madžarska, Belgija, Norveška, Švedska), pa tudi iz Tunizije, Madagaskarja, Južne Koreje in Hongkonga. Tudi v letošnji izvedbi želimo domače mlade koreografe in plesalce postaviti v kreativni dialog z mednarodnim prostorom, tako da jih bomo aktivno vključili v plesne stvaritve in povezali s perspektivnimi tujimi avtorji in avtoricami. Druga pomembna smernica festivala je približevanje sodobnega plesa širšemu občinstvu, zato ga bomo prostorsko razprli z umeščanjem plesnih dogodkov na nove prostore in s povezovanjem z različnimi organizacijami (Gledališče Glej, ZRC SAZU Španski borci – Center kulture v Mostah, Azil Knjigarnal, festival Svetlobna gverila in Mesto žensk).
Prvi sklop U[KREP]a 2020 bo potekal od 12. do 15. junija na temo »Nova realnost« v sodelovanju z Alma Mater Europaea – Akademijo za ples in festivalom Svetlobna gverila ter v povezavi s PTL-jevo Kreativno šolo plesnega filma. Nova realnost samoizolacije, karantene, spremenjenih pogojev delovanja in kolektivnega ustvarjanja je dobesedno »pljusknila« čez realnost, kot smo jo poznali do sedaj. Na obronkih znanega se v obrisih poraja »nova realnost«, ki jo lahko (zaenkrat) tipamo v temi, slutimo v želodcih, ne moremo pa je še zares misliti. Verjetno bo zahtevala preureditev ustaljenih družbenih vzorcev in predrugačenje intimne sfere človekovega življenja. Naš moto ostaja, da je ples metafora za življenje v celoti, tako za življenje posameznika kot za življenje skupaj. In ravno zato vsebuje potencial razkrivanja in prikazovanja vsega, kar (še) ne obstaja, a se lahko manifestira skozi telo, skozi film in svetlobo. In nenazadnje – skozi jezik absurda. Samuel Beckett: »Najprej pleši. Potem misli. Tak je naravni red.« (»Dance first. Think later. It’s the natural order.«) Nova realnost predpostavlja nov red stvari in nove boje – za človeka, naravo in skupnost.