Kača

V okviru festivala Bi flamenko se predstavlja Vanesa Aibar s predstavo Kača. Simbolika kače je večpomenska in ambivalentna, navzoča v mitih skoraj vseh kultur. Če jo nekateri razumejo kot podobo brutalne energije, je za druge alegorija modrosti, tretji prisegajo na pomen zla, nekateri pa v njej vidijo obnavljajoče se življene. V tem projektu je kača predvsem poosebljenje ženske moči. Enako kot Patricia Guerrero tudi Vanesa Aibar tradicijo flamenka razume kot možnost svobodnega vzpostavljanja analogije s sodobnostjo. V Kači nas sooči s svojim odnosom oz. razumevanjem pomena kače tako v mitologiji kot v »vsakdanjosti«, v razmerju med spoloma, še najbolj pa v plesu. Raziskuje in nadgrajuje formalne in simbolične temelje med plesom, imenovanim sierpe (kača), ter arhetipom plesa, ki je nastal na razumevanju romantike kot obdobja, ki do ekstrema poudari ženskost, njeno moč in veličino, obenem pa zahteva tudi poslušno ženo, ljubečo mater, skrbnico družine … kačo. (foto: Marjon Broeks)