Joe Alegado – velikonočna delavnica sodobnega / modernega plesa – odpovedano!

Urša Rupnik z veseljem sporoča, da tudi letos organizira že tradicionalno velikonočno delavnico z izjemnim plesalcem, koreografom in plesnim pedagogom Joem Alegadom. Delavnice bodo potekale od 10. do 13. aprila 2020 v plesno gledališki dvorani SVŠGUGL, Kardeljeva ploščad 28a v Ljubljani. Asistentki pa Flóra Blanka Csasznyi z Mađarske in Urša Rupnik. Dobrodošli, dobrodošle; vabljeni, vabljene! (foto: Drago Videmšek)