Figarova svatba

Gledališko ustvarjanje dijakov II. gimnazije Maribor v okviru English Student Theatra (EST) ima že dolgo tradicijo. EST je nastal leta 1990 na pobudo profesorja angleškega jezika Emila Pečnika, ki je skupino dolga leta tudi vodil. V okviru EST so do danes v angleškem jeziku izvedli vrsto muzikalov, sprva po znanih predlogah te vrste (Mačke, Nesrečniki ali Fantom iz opere), pozneje tudi na podlagi avtorskih zasnov in priredb. Zadnji med njimi – novega pripravijo vsaki dve leti – je muzikal Figarova svatba. Muzikal Figarova svatba je mladostna, glasbena predelava nekoč najbolj revolucionarne komedije v svetovni literaturi, Ta veseli dan ali Figarova svatba francoskega avtorja Pierra Augustina Carona de Beaumarchaisa. Izvirnik (1784) ima za slovenski prostor velik pomen, saj je Anton Tomaž Linhart prav po njem priredil prvo slovensko komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Beaumarchais je uspel s komedijama Seviljski brivec, ki je predloga istoimenski Rossinijevi operi, in Veseli dan ali Figarova svatba, ki je predloga istoimenski Mozartovi operi. Obe deli združujeta dediščino Moliera, commedio dell’arte in rokokojsko komedijo. Zgodbo gradita na spletkah, zmešnjavah, zamenjavah in stalnih tipih. V Figarovi svatbi avtor zbode z realističnim prikazovanjem francoske družbe ter njenega socialnega in moralnega razkroja, kot ga pooseblja zlasti njegovo plemstvo. Muzikal je v angleškem jeziku s slovenskim nadnapisi. (foto: Pia Golob)