Distanca

Pojem distance je sodobni družbi lasten in zelo dobro poznan. Gre za socialno in fizično razdaljo, za oddaljevanje posameznika na telesni ter posledično tudi na socialni, miselni in duhovni ravni. S sodobnim načinom življenja in uvajanjem digitalne tehnologije se stiki med ljudmi zmanjšujejo, siromašijo, formalizirajo. Aktualna plesna uprizoritev se ne oddaljuje od perečih družbenih tem in s plesom poseže v bistvo človekovega obstoja – bližino. Bližino telesa, sočloveka, soustvarjalca, sveta in planeta, na katerem bivamo. Z mednarodno zasedbo plesalcev bo MN Dance Company v koprodukciji s SNG Nova Gorica prispeval k motu združevanja in povezovanja, premagovanja vsakršne distance, ki ga nosi Nova Gorica kot evropska prestolnica kulture leta 2025. (foto: Aljoša Kravanja)